Lewatit® S 1567 là nhựa trao đổi cation cấp thực phẩm, có tính axit mạnh với các hạt có kích thước đồng nhất (đơn phân tán) dựa trên chất đồng trùng hợp styren-divinylbenzene. Lewatit® S 1567 được sản xuất không sử dụng dung môi.

Các hạt đơn phân tán rất ổn định về mặt hóa học và thẩm thấu, và chúng có thể được khử trùng một cách hiệu quả để xử lý nước uống. Động học được tối ưu hóa dẫn đến khả năng vận hành tăng lên so với các loại nhựa trao đổi ion có phân bố kích thước hạt dị thể.

Lewatit® S 1567 đặc biệt áp dụng cho:

    • làm mềm trong các hệ thống đặc biệt có khử trùng thường xuyên

    • làm mềm nước uống

Lewatit® S 1567 đang bổ sung các tính năng đặc biệt cho lớp nhựa:

    • tốc độ dòng chảy trao đổi cao trong quá trình tái sinh và tải

    • sử dụng tốt tổng công suất

    • nhu cầu nước rửa thấp

    • lưu lượng đồng nhất của chất tái sinh, nước và dung dịch; do đó vùng làm việc đồng nhất

    • gradien giảm áp suất gần như tuyến tính cho toàn bộ độ cao của lớp nhựa; do đó có thể vận hành với độ cao lớp nhựa cao hơn 

Các đặc tính đặc biệt của sản phẩm này chỉ có thể được phát huy hết nếu công nghệ và quy trình được sử dụng tương ứng với trình độ tiên tiến nhất hiện nay. Bạn có thể nhận thêm lời khuyên về vấn đề này từ Lanxess Corporation.

Gửi yêu cầu đến Chemizol