Hóa chất và giải pháp cho màng lọc

Chống nghẹt màng

Nhãn hiệu: Scale Guard 50M02, 50M03, 50M17
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ


Tẩy rửa màng

Nhãn hiệu: Clean Guard 51M09, 51M24
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Chống vi sinh

Nhãn hiệu: Bio Guard 52M02, 40H16
Xuất xứ: Culligan water - MỹHóa chất và giải pháp cho màng lọc

Gửi yêu cầu của bạn đến Chemizol