HÓA CHẤT TẨY RỬA, KHỬ TRÙNG

Hóa chất tẩy rửa thiết bị

Nhãn hiệu: Mida Flow
Xuất xứ: Christeyns - Anh

Hóa chất tẩy rửa tạp chất

Nhãn hiệu: Mida Foam
Xuất xứ: Christeyns - Anh

Hóa chất khử trùng

Nhãn hiệu: Mida Chriox & Mida San
Xuất xứ: Christeyns - Anh

Dầu bôi trơn máy móc sản xuất thực phẩm

Nhãn hiệu: Mida Lube
Xuất xứ: Christeyns - Anh

Giải pháp tẩy rửa, khử trùng

Gửi yêu cầu của bạn đến Chemizol