Chemizol


Liên hệ

Vật liệu nước cấp

Than hoạt tính

Mã: Nuchar
Xuất xứ: Ingevity - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hạt nhựa trao đổi ion

Mã: Trilite-MC08
Xuất xứ: Hàn Quốc

Tìm hiểu thêm
Màng lọc RO

Mã: Microza MF/UF
Xuất xứ: Asahi Kasei - Nhật

Tìm hiểu thêm

Hóa chất lò hơi

Hóa chất ức chế cáu cặn

Mã: Scale Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất ức chế ăn mòn

Mã: Corro Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất chống sôi bồng

Mã: Foam Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất đa chức năng

Mã: Total Guard, Fineamin
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Dầu truyền nhiệt

Mã: Dowtherm, Syntherm
Xuất xứ: Dow - Mỹ

Tìm hiểu thêm

Hóa chất tháp làm mát - hệ hở

Hóa chất chống ăn mòn

Mã: Corro Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất chống cáu cặn

Mã: Scale Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất đa chức năng

Mã: Total Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất diệt vi sinh

Mã: Bio Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất chống tạo bọt

Mã: Foam Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm

Hóa chất hệ thống lạnh - hệ kín

Hóa chất chống ăn mòn

Mã: Corro Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất diệt vi sinh

Mã: Bio Guard
Xuất xứ: Culligan water - Mỹ

Tìm hiểu thêm
Hóa chất làm giảm nhiệt độ đông đặc

Mã: Antifrogen, Dowcal, Dowfrost, Freeze Guard
Xuất xứ: Dow - Mỹ

Tìm hiểu thêm

Hóa chất màng RO

Hóa chất tẩy rửa màng

Mã: CleanGuard 51M09, CleanGuard 51M24
Xuất xứ: Culligan Water

Tìm hiểu thêm
Hóa chất chống nghẹt màng

Mã: ScaleGuard 50M02, 50M30, 50M17
Xuất xứ: Culligan Water

Tìm hiểu thêm
Hóa chất khử chlorine

Mã:
Xuất xứ: Culligan Water

Tìm hiểu thêm
Hóa chất diệt vi sinh

Mã: BioGuard 52M02, BioGuard 40H16
Xuất xứ: Culligan Water

Tìm hiểu thêm

Giải pháp xử lý mùi

Xử lý mùi hôi bề mặt

Mã: Airsolution, Biostreme, Airsensory
Xuất xứ: Ecolo - Canada

Tìm hiểu thêm
Xử lý mùi hôi không khí

Mã: Airsolution, Biostreme, Airsensory
Xuất xứ: Ecolo - Canada

Tìm hiểu thêm
Xử lý mùi hôi ống khói

Mã: Airsolution, Biostreme, Airsensory
Xuất xứ: Ecolo - Canada

Tìm hiểu thêm
Xử lý mùi hôi ngành công nghiệp nặng

Mã: Airsolution, Biostreme, Airsensory
Xuất xứ: Ecolo - Canada

Tìm hiểu thêm

Hóa chất xử lý nước thải

Hóa chất keo tụ tạo bông

Mã:
Xuất xứ:

Tìm hiểu thêm
Hóa chất khử kim loại nặng

Mã:
Xuất xứ:

Tìm hiểu thêm
Hóa chất khử màu

Mã:
Xuất xứ:

Tìm hiểu thêm
Hóa chất kháng bọt

Mã:
Xuất xứ:

Tìm hiểu thêm
Vi sinh cho xử lý nước thải

Mã: 
Xuất xứ:

Tìm hiểu thêm

Hóa chất kháng bọt

Hóa chất kháng bọt

Mã: EROL™, BIOSPUMEX™, CLEROL™, DELFOAM™
Xuất xứ: PMC OUVRIE - Pháp

Tìm hiểu thêm

Hóa chất vệ sinh, khử trùng nhà xưởng

Hóa chất vệ sinh, khử trùng nhà xưởng

Mã: Mida Flow, Mida Foam, Mida Chriox, Mida San, Mida Lube
Xuất xứ: Christeyns - Anh

Tìm hiểu thêm