Dầu gốc tổng hợp Dowtherm A


Dowtherm A là dầu truyền nhiệt tổng hợp được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các hệ thống hơi từ 257˚C đến 400˚C hoặc các hệ thống pha lỏng từ 15˚C - 400 ˚C (60˚F - 750˚F). Các tính năng hoạt động của Dowtherm A bao gồm:

Độ truyền nhiệt cao – Dowtherm A là chất lỏng truyền nhiệt tổng hợp kết hợp sự ổn định nhiệt độ đặc biệt và độ nhớt thấp để đạt hiệu quả, đáng tin cậy và đồng nhất trong phạm vi sử dụng rộng nhất từ 15 ° C đến 400 ° C (60 ° F đến 750 ° F). Dowtherm A có độ ổn định nhiệt cao nhất của tất cả các loại dầu truyền nhiệt hữu cơ.

Dầu truyền nhiệt dạng hơi – Dowtherm A  là hỗn hợp eutectic với 73,5% diphenyl oxide (DPO) và 26,5% biphenyl. Nó có thể được sử dụng như một chất lỏng truyền nhiệt hoặc như một môi trường truyền nhiệt nóng ngưng tụ đến nhiệt độ sử dụng tối đa của nó. Nó có thể trộn lẫn và có thể hoán đổi cho các dung dịch diphenyl-oxide (DPO) / biphenyl tương tự khác (đối với mục đích đầu vào hoặc thiết kế).

Độ nhớt thấp – Dowtherm A có độ nhớt thấp đến 15 ° C (60 ° F). Do điểm kết tinh ở 15 ° C (60 ° F), chất lỏng này có thể cần theo dõi trong điều kiện khí hậu lạnh hơn để tránh các vấn đề về hoạt động.

Điều khiển nhiệt độ - Với khả năng hoạt động như dầu truyền nhiệt, Dowtherm A rất tuyệt vời để sử dụng trong các hệ thống truyền nhiệt đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt độ rất chính xác.

Liên hệ: https://chemizol.com.vn/blog/ban-tin-chuyen-nganh-2/dowtherm-dau-truyen-nhiet-7

Gửi yêu cầu đến Chemizol