Về Chúng tôi

Chemizol là đơn vị đại diện và cung cấp các dịch vụ cho quá trình xử lý nước. Chúng tôi luôn nỗ lực gia tăng năng lực và đồng hành cùng các bên liên quan để mang đến giải pháp phù hợp.

Tag
3M 3M Novec 3M Novec 7100 3M Novec 7100IPA 3M Novec 71DE 3M Novec 71IPA 3M Novec 7200 3M Novec 72DA 3M Novec 72DE 3M Novec 73DE 3M Novec Contact Cleaner 3M Novec Contact Cleaner Plus 3M Novec Electronic Degreaser 3M Novec Flux Remover 3M Novec Replacement Acumer Acumer 1050 Acumer 1051 Acumer 1100 Acumer 2000 Acumer 2100 Acumer 4035 Acumer 4200 Acumer 4450 Air Solution Air Solution 9134 Air Solution 9204 Air Solution 9312 Air Solution 9316 airsolution airsolution 9134 airsolution 9204 airsolution 9312 airsolution 9316 Antifrogen N Antiscalants ROPUR RPI 2000A Antiscalants ROPUR RPI 3000A Antiscalants ROPUR RPI 4000A Antiscalants ROPUR RPI 4500A Antiscalants ROPUR RPI 4900 Antiscalants ROPUR RPI 5000A Antiscalants ROPUR RPI 5600 Antiscalants ROPUR RPI 6000 Antiscalants ROPUR RPI 7000 Biostreme Biostreme 101 Biostreme 111 Biostreme 111F Biostreme 9442F Chemizol Chất lỏng truyền nhiệt gốc Proylene glycol Chất lỏng truyền nhiệt Silicone SYLTHERM Chất lỏng truyền nhiệt SYLTHERM Chất lỏng truyền nhiệt, #Chất ức chế ăn mòn chống ăn mòn chống đông Clariant Corrosion inhibitor CPA2-4040 CPA5-LD-4040 CPA7-LD-4040 Dow Chemical Dowcal Dowfrost dowfrost lc dowfrost lc heat transfer fluid Downtherm Dowtherm A dung môi tẩy rửa dầu nén lạnh everest Dầu thủy lực Dầu thủy lực chống cháy Dầu truyền nhiệt ECOLO Ecolo 9134 ESPA2-LD-4040 ESPA4-LD-4040 Everest 170 Everest 220 Everest 32 Everest 68 Glycol – Data center cooling Heat transfer fluid Hydranautics hạ nhiệt độ đông đặc Lanxess LFC3-LD-4040 làm lạnh sâu Màng RO monoethylene glycol Màng RO Màng RO Toray Màng RO Toray 8040 Màng Toray TM710D Màng Toray TM720D-400 Màng Toray TM720D-440 Màng Toray TMG10D Màng Toray TMG20D-400 Màng Toray TMG20D-440 ngăn chặn mùi khó chịu Nhiệt điện Nhà máy nhiệt điện nhớt lạnh everest nhớt lạnh everest 170 nhớt lạnh everest 220 nhớt lạnh everest 32 nhớt lạnh everest 68 Nitto Denko Propylene-glycol based fluid Reolube Turbofluid Reolube Turbofluid 46SJ RO membrane ROPUR RPI Antiscalants Scale Inhibitor ROPUR SWC5-LD-4040 Syltherm syltherm 800 SYLTHERM HF SYLTHERM Silicone Fluid SYLTHERM Silicone Thermal Fluid SYLTHERM XLT thay thế 3M thay thế 3M Novec Toray Brackish RO membrane Toray RO membrane Toray RO membrane 8040 Toray TM700D High Rejection Toray TM710D membrane Toray TM720-440 membrane Toray TM720D-400 membrane Toray TMG(D) Low Pressure Toray TMG10D membrane Toray TMG20D-400 membrane Toray TMG20D-440 membrane trung hòa mùi khó chịu truyền nhiệt tẩy rửa thiết bị điện tử xứ lý nước thải