ACUMER
Dow chemicals

Nước là thành phần quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Để sử dụng, nước nguồn (nước giếng, nước sông, nước biển,…) trải qua các quá trình xử lý để loại bỏ các tạp chất như chất rắn hoà tan, chất rắn lơ lửng, vi sinh vật,…để phù hợp cho các mục đích sử dụng trong nhà máy. 

Các tạp chất trong nước sẽ gây ra vấn đề về cáu cặn trong hệ thống lò hơi, hệ thống làm mát, hệ thống RO. Bên cạnh các giải pháp tiền xử lý, Chemizol giới thiệu đến khách hàng dòng hoá chất chuyên dụng Acumer của Dow chemicals. 

Đối với lò hơi và tháp làm mát

    • Acumer 1100, Acumer 2000, Acumer 2100 , Acumer 4200: ức chế và phân tán cáu cặn calcium carbonate, calcium phosphate, silica, sắt và cặn lơ lửng. 

Đối với hệ thống RO

    • Acumer 4035 và Acumer 4450: ức chế và phân tán cáu cặn calcium carbonate, calcium sulfate, barium sulfate, magnesium silicate, sắt và cặn lơ lửng. Đặc biệt không chứa phosphate. 

Đối với hệ thống nồi cô đặc đường

    • Acumer 1050, Acumer 1051:  calcium carbonate, calcium oxalate và calcium sulphate. 

Để tính toán được liều dùng, Quý khách hàng vui lòng cung cấp cho Chemizol các thông tin về chất lượng nước đầu vào, công suất hệ thống, độ thu hồi,…

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Chemizol Corporation: +84 (028) 6296 0516

Email: sales@chemizolcorp.com

AIR SOLUTION & BIOSTREME - Giải pháp xử lý mùi
ECOLO